Förtroendevalda i Emmaboda kommun

Gull-Britt Hellborg (KD)

Kontaktinformation

E-post:
Gull-Britt.Hellborg@politiker.emmaboda.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragStartSlut
Bildningsnämnden Ersättare 2021-09-30 2022-12-31
Kommunala tillgänglighetsrådet Ordförande 2019-01-01 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2018-10-29 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 2022-12-31
Socialnämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31