Förtroendevalda i Emmaboda kommun

Kristdemokraterna (KD)