Förtroendevalda i Emmaboda kommun

Gull-Britt Hellborg (KD)

Kontaktinformation

E-post:
Gull-Britt.Hellborg@politiker.emmaboda.se

Uppdrag (10 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige presidium Vice ordförande 2022-10-24 2026-09-30
Kommunfullmäktige Vice ordförande 2022-10-15 2026-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2022-10-24 2026-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Bildningsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämnden Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Valnämnden Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Emmaboda Fastighets AB Ombud 2023-05-01 2027-04-30
Emmaboda Flygbana Fastighetsförvaltning AB Ombud 2023-05-01 2027-04-30
Kommunala tillgänglighetsrådet Ordförande 2023-01-17 2026-12-31