Förtroendevalda i Emmaboda kommun

Per Adolfsson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
070-2017426 (mobil)

E-post:
Per.Adolfsson@politiker.emmaboda.se

Uppdrag (12 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ordförande 2022-10-15 2026-10-14
Socialnämnden 2:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Arbetsutskott Ersättare 2023-01-17 2026-12-31
Emmaboda Energi och Miljö AB Ersättare 2023-05-01 2027-04-30
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Kommunala tillgänglighetsrådet Ersättare 2023-01-17 2026-12-31
Kommunfullmäktige presidium Ordförande 2022-10-24 2026-09-30
Överförmyndarnämnd Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Emmaboda Elnät AB Ersättare 2023-05-01 2027-04-30
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare 2023-01-17 2026-12-31
Kommunala Pensionärsrådet Ersättare 2023-01-17 2026-12-31