Förtroendevalda i Emmaboda kommun

Michael Isele (S)

Kontaktinformation

E-post:
Michael.Isele@politiker.emmaboda.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14
Teknik- och fritidsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Emmaboda Bostads AB Vice ordförande 2023-05-01 2027-04-30