Förtroendevalda i Emmaboda kommun

Moderaterna (M)