Förtroendevalda i Emmaboda kommun

Miljöpartiet (MP)