Förtroendevalda i Emmaboda kommun

Centerpartiet (C)