Förtroendevalda i Emmaboda kommun

Sverigedemokraterna (SD)