Förtroendevalda i Emmaboda kommun

Utan partitillhörighet (-)