Förtroendevalda i Emmaboda kommun

Vänsterpartiet (V)