Förtroendevalda i Emmaboda kommun

Nämnder (13 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

NamnNästa möte
Kommunfullmäktige presidium
Kommunfullmäktige 2020-03-30 18:00 (offentligt)
Kommunfullmäktiges valberedning
Revisorer
Kommunstyrelsen 2020-03-10 13:00 (offentligt)
Arbetsutskott
Bildningsnämnden 2020-03-12 13:15 (offentligt)
Kulturutskott
Socialnämnden
Teknik- och fritidsnämnden 2020-03-04 08:30
Bygg- och miljönämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnd