Förtroendevalda i Emmaboda kommun

Nämnder (13 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

NamnNästa möte
Kommunfullmäktige presidium
Kommunfullmäktige 2019-09-23 18:00 (offentligt)
Kommunfullmäktiges valberedning
Revisorer
Kommunstyrelsen 2019-09-03 13:00 (offentligt)
Arbetsutskott
Bildningsnämnden 2019-08-29 13:15 (offentligt)
Kulturutskott
Socialnämnden 2019-06-19 08:00 (offentligt)
Teknik- och fritidsnämnden 2019-09-11 08:30
Bygg- och miljönämnden 2019-09-09 13:00
Valnämnden
Överförmyndarnämnd