Förtroendevalda i Emmaboda kommun

Övrigt (7 st)

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Namn
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås
Regionförbundet Kalmar län och dess nämnd
Kommunala tillgänglighetsrådet
Kommunala Pensionärsrådet
Samordningsförbundet i Kalmar län
Vigselförrättare samt registreringsförrättare
Begravningsombud