Förtroendevalda i Emmaboda kommun

Gunilla Sunesson (C)

Kontaktinformation

E-post:
Gunilla.Sunesson@politiker.emmaboda.se

Uppdrag (3 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Teknik- och fritidsnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Socialnämnden Ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Överförmyndarnämnd Ledamot 2023-03-31 2026-12-31